STJR

Autor: ing.arch. Eugen Kullman
Spolupráca: ing.arch. Ondrej Strýček, ing.arch. Peter Hubinský
Miesto: Bratislava
Stupeň PD: realizácia
Zastavaná plocha: 80 m2
Projekt: 2021-2021
Realizácia: 2021-2022


Malý nenápadný domček nachádzajúci sa v Bratislavskej štvrti Trnávka, niekdajšej neslávne známej robotníckej časti bratislavského Ružinova. Je to územie s prívetivou mierkou, hoci jej urbanizmus vychádza z príliš utilitárneho zahustenia drobnými stavbami a občas pôsobí stiesnene.
Taký bol aj pôvodný stav interiéru domu. Mal pocitovo zomknutú dispozíciu s malými funkčnými celkami, ktoré sa zauzľovali cez vstupné priestory. Miestnosti dennej časti boli oddelené predsieňou, nočnú časť spájala so zvyškom domu tmavá chodba, ktorá viedla cez hygienický uzol. Tým dochádzalo k výraznému kríženiu funkcií, čo nevyhovovalo majiteľom domu.
Návrh uvoľnil zamotanú dispozíciu rozsiahlymi stavebnými úpravami, čím priestor prevzdušnil a jednoznačnejšie zadefinoval súkromnú a verejnú zónu. Zároveň do hry zapojil dominantnú bielu farbu, ktorá celý interiér presvetlila. Vznikla inscenovaná zámerná bezvýznamnosť s možnosťou dotvárať priestor odzrkadľujúci životný štýl mladého páru a ich aktívny mestský život, lásku k umeniu a „street style“.
Atypicky riešená dispozícia reaguje na spomínaný životný štýl obyvateľov. Vstup sa odohráva in medias res – vchodové dvere ukryté za záclonou ústia rovno do obytného monopriestoru, ktorý delí vstavaný nábytok na funkčné celky. Prevádzkový prúd ho obteká cez kuchyňu na jednej strane a jedáleň s obývacou izbou na druhej, ďalej pokračuje cez svetlú chodbu až ku spálni a záhradnej terase. Toaleta, kúpeľňa, schodisko a priestranný sklad pod ním vytvárajú funkčnú nárazníkovú zónu medzi dennou a nočnou časťou. Citlivo rozmiestnené nábytkové solitéry fungujú ako akcenty dotvárajúce celkový návrh.