STJR

Autor: ing.arch. Eugen Kullman
w/ ing.arch. Peter Hubinský
Miesto: Bratislava
Stupeň PD: realizácia
Zastavaná plocha: 80 m2
Projekt: november / 2020
Realizácia: 2021


V pôvodnom dome bola jasne percipovaná zomknutá dispozícia, ktorej neprospievali malé funkčné celky zauzlené cez vstupné priestory. Miestnosti dennej časti boli predelené zádverím, nočná časť prepojená so zvyškom domu tmavou chodbou vedúcou cez hygienický uzol, čím dochádzalo k výraznému kríženiu funkcií v pôvodnej dispozícii.
Nový návrh rozviazal nevhodnú dispozíciu, priestor uvoľnil a prevzdušnil, jasne definoval dennú a nočnú časť, pričom kládol dôraz na požiadavky klienta. Denná časť je koncipovaná ako veľkopriestor oddelený od zvyšku projektu nábytkovými segmentami. Kúpeľňa sa zväčšila a otvorila smerom do záhrady, pričom požiadavkou bolo zapracovanie priehľadu medzi kuchyňu a záhradu, ktoré sa vyriešilo svetlíkom a preskleniami v danej línii. Pôvodne tmavá spálňa sa presvetlila zakomponovaním francúzskeho okna, čím nadobudla aj väčšie prepojenie s priľahlou terasou.
Dizajn návrhu je komponovaný pre mladú modernú rodinu, ktorá trávi svoj profesionálny a osobný život v symbióze, a má jasne definovaný štýl pohybujúci sa v street style komunite.