OFFICE FACTORY

Autor: ing.arch. Eugen Kullman, ing.arch. Norbert Šmondrk
Miesto: Bratislava
Stupeň PD: realizácia
Projekt: 2016-2017
Realizácia: 2017-2017
Foto: Soňa Sadloňová


Komandor – spoločnosť, ktorá dlhodobo pôsobí v nábytkovej výrobe, sa rozhodla upraviť a pretransformovať svoje výrobné priestory pri zachovaní vonkajšieho hmotového riešenia a obalu pôvodného objektu s vytvorením nového priečelia vo vstupnej časti. Nová funkcia (administratívne a obchodné priestory na prenájom) dostala formu vložených boxov na oceľovej konštrukcii vložených do škrupiny pôvodnej stavby tak, aby sa čo najviac zachovala autenticita pôvodného prostredia výrobnej haly s priznanými prvkami ako sú priemyselné podlahy, tenkostenné betónové prefabrikáty stropu a svetlíky. Pôvodné prešlo rekonštrukciou, nové sem vstúpilo v dynamickej priestorovej dramaturgii, kde sa striedajú rôzne výšky, priehľady, átriá a svetelné nálady.