BUD

Autor: ing.arch. Eugen Kullman, ing.arch. Norbert Šmondrk
Miesto: Bratislava
Stupeň PD: realizácia
Projekt: 2018-2019
Realizácia: 2020-2022
Foto: Soňa Sadloňová


Dva rodinné domy pri Horskom parku v Bratislave. Z jednej strany lokálna, ale dosť rušná komunikácia Búdkovej ulice, z druhej lesné ticho. Domy sa nachádzajú v uvoľnenej uličnej zástavbe samostatne stojacich rodinných domov. Kontext okolitej zástavby, rovnako ako aj zastavovacie podmienky umožňovali odstup od komunikácie, vďaka čomu vznikol zelený filter v predpolí rodinných domov – v predzáhradke na rastlom teréne, ale aj vo veľkorozmerovom betónovom kvetináči či na streche podzemných podlaží. Keď stromy vyrastú, budú oba domy ponorené v zeleni, nie len z Horského parku, ale aj pri pohľade z ulice. Vnímanie diania na ulici pomáha eliminovať aj zvýšenie prízemia nad úroveň chodníka, aby sa čo najviac vzdialilo od súkromia obyvateľov bytov. Dve úrovne podzemných podlaží pri pohľade z ulice, obsahujú garáže prístupné autovýťahom a dvojpodlažný administratívny priestor orientovaný do Horského parku. Na nadzemných podlažiach je celkovo päť bytov s rôznorodou dispozičnou skladbou. Denné priestory sú orientované do Horského parku rozsiahlou terasou alebo komfortným balkónom. Atmosféra lesoparku je cez veľké zasklenie a terénnu terasu prenesená do interiérov bytov, aj do administratívnych priestorov.